Home

Środowisko LGBT w Polsce – najczęstsze problemy i walka z nimi
Jednoznaczna ocena tego, jaka jest sytuacja środowiska LGBT w Polsce nie jest prosta. Z jednej strony możemy już mówić o oswojeniu się szerokich mas społecznych z tą tematyką, z drugiej jednak nie brakuje osób wyrażających krzywdzące opinie na temat gejów i lesbijek nie mających nawet pojęcia o tym, że ich wiedza bazuje na sloganach i niedomówieniach.

Codzienna walka z problemami
Osoby LGBT rzadko mogą cieszyć się powszechną akceptacją i zrozumieniem. Niejednokrotnie okazuje się przy tym, że jej brak nie jest wcale ich najpoważniejszym problemem. Geje, lesbijki i transseksualiści nadal bywają ofiarami agresji słownej i przemocy fizycznej, a ich problemy bywają zbywane wzruszeniem ramion. Przemoc w rodzinie wywołuje społeczny opór, znęcanie się nad zwierzętami jest zgodnie piętnowane przez wszystkie media, tymczasem środowisko LGBT niejednokrotnie spotyka się z obojętnością. Co więcej, nie brakuje osób, które wygłaszają krzywdzące stereotypowe opinie trwając w przekonaniu o własnej tolerancji. Tu doskonałym przykładem może być choćby gender – zagadnienie na temat którego każdy ma swoją jednoznaczną opinię, choć niemal każdy ma trudności z jego definicją.

W jedności siła
Jednym ze sposobów na radzenie sobie z codziennymi przeciwnościami jest łączenie sił, społeczność LGBT coraz częściej zbiera więc doświadczenia i dzieli się nimi. Sam kontakt przybiera zresztą wiele form. Kluczowe znaczenie wydaje się mieć w tym kontekście Internet z jego wrażeniem anonimowości. Portal LGBT jest często miejscem, w którym po raz pierwszy można spotkać osoby z podobnymi problemami i przekonać się o tym, że to, co wydaje się trudnością nie do pokonania, zostało już opanowane przez wiele osób, a ich doświadczenia mogą pomóc innym.
Nie oznacza to jednak, że tylko w sieci transseksualiści, geje i lesbijki mogą poczuć się grupą rozumianą, akceptowaną i potrzebną. Stowarzyszenia takie, jak choćby katowicka „Tęczówka” udowadniają, że można zrobić wiele także poza Internetem. Środowisko LGBT zyskuje więc coraz więcej przestrzeni na wyrażanie siebie, omawianie swoich problemów i na szukanie sposobów radzenia sobie z nimi. To właśnie wsparcie, jakie daje sobie społeczność jest tu przy tym najcenniejsze.

Psychoterapia LGBT i grupy pomocowe
Stowarzyszenia skupiające osoby LGBT nie są jedynie przestrzenią, która pozwala na wymianę doświadczeń. Mocną stroną „Tęczówki” i innych organizacji jest możliwość zaoferowania realnej pomocy swoim członkom. Jedną z jej form jest właśnie psychoterapia o tyle ważna, że ciągle kojarząca się w Polsce z zagadnieniem wstydliwym i źle świadczącym o człowieku.
Psychoterapia LGBT pełni szczególnie ważną rolę. Wiele osób z tego środowiska doświadczyło w życiu przemocy i wykluczenia na różnych płaszczyznach, a każde tego rodzaju doświadczenie pozostawia ślad. Rozmowa z profesjonalistą nigdy nie jest sposobem na rozwiązanie wszystkich problemów, zawsze jednak daje szansę na ich nazwanie, a to jest już krokiem pozwalającym na podjęcie próby uporania się z nimi. Na podobnej zasadzie działają zresztą również grupy pomocowe, choć tam pomoc profesjonalnego psychologa jest zastępowana często przez tą, jakiej mogą udzielać sobie osoby mające zbliżone doświadczenia.